old

db1_2906_r

Een mooie foto van Josep Esquirol, begin XXe eeuw.  We zien in de verte de Casa Gran.  Links bemerkt men één van de oudste huizen van de dijk, dat nu nog bestaat.  Zou de schilder Joan Massanet kunnen zijn, die zijn naam gaf aan één van de straten van L’Escala ?  Hij geeft de scène weer onder het waakzame oog van een bewonderaarster.
Foto oktober 2011.  We herkennen het oude huis en zijn bewerkte balcon, links, ongeveer in het midden van de rij, juist na het restaurant.